Skip to: main navigation | main content | sitemap | accessibility page

Tel: 01278 760 200
myValetBay.com login

Οδηγός Εργασίας για Αυτοαπασχολούμενους

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο αυτοαπασχολούμενος εργάζεται για τον εαυτό του, όχι για κάποιον άλλον ή για εταιρία.

Το να είσαι αυτοαπασχολούμενος σου επιτρέπει να ελέγχεις τα μηνιαία σου έσοδα, πότε και πού θα εργάζεσαι, πώς θα εργάζεσαι, πόσες ώρες δαπανάς στην εργασία και με ποιον. Σημαίνει ευελιξία την οποία δεν απολαμβάνουν οι υπάλληλοι.

Από την άλλη μεριά έχει και κάποιες απαιτήσεις οι οποίες γενικά δεν αφορούν όσους εργάζονται ως υπάλληλοι. Ενώ αποτελεί δική σου ευθύνη να βεβαιωθείς ότι τις ικανοποιείς, η EVS ετοίμασε αυτόν τον σύντομο οδηγό προς αυτοαπασχολούμενους για να σε βοηθήσει να εντοπίσεις ζητήματα που θα πρέπει να σε απασχολήσουν.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ως αυτοαπασχολούμενος, μπορείς να επιλέγεις αν θα δεχθείς ή όχι εργασίες καθαρισμών που θα σου προσφερθούν. Όπως ακριβώς η EVS δεν είναι υποχρεωμένη να σου προσφέρει εργασία, έτσι και εσύ δεν υποχρεούσαι να δεχθείς εργασία που σου προσφέρεται.

Επίσης είσαι ελεύθερος να κανονίζεις να σε αντικαταστήσουν ή βοηθήσουν άλλοι για οποιαδήποτε εργασία έχεις αναλάβει. Αυτό μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, όμως θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην περίπτωση που έχεις αναλάβει μία εργασία την οποία αργότερα δεν είσαι σε θέση να διεκπεραιώσεις. Η κατανομή της αμοιβής που θα λάβεις από την EVS μεταξύ εσένα και του αντικαταστάτη/βοηθού σου είναι, φυσικά, κάτι που θα αποφασίσετε εσείς μόνο.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Ως αυτοαπασχολούμενος εργολάβος δεν αμείβεσαι με την ώρα ή την εβδομάδα. Οι μοναδικές πληρωμές που θα σου καταβληθούν θα είναι εκείνες που έχουν συμφωνηθεί για την κάθε εργασία. Επομένως πρέπει να υπολογίσεις την αμοιβή που είσαι διατεθειμένος να δεχθείς για κάποια εργασία όπως επίσης και να διαπραγματευθείς για την επίτευξη αμοιβαία αποδεκτής αμοιβής.

  • Όταν θέτεις/διαπραγματεύεσαι τις αμοιβές σου θα πρέπει να έχεις υπόψιν ότι ως αυτοαπασχολούμενος εργολάβος δεν θα πληρώνεσαι στις αργίες ούτε θα έχεις αναρρωτική άδεια επί πληρωμή. Θα πρέπει επίσης να υπολογίζεις:
  • άλλες δαπάνες που σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών, για παράδειγμα υλικά
  • έξοδα που σχετίζονται με την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος, για παράδειγμα έξοδα λογιστή ή ασφαλιστική κάλυψη˙ και
  • το γεγονός ότι θα αναμένεται από εσένα να διορθώνεις οποιοδήποτε πρόβλημα – το οποίο ενδεχομένως να σημαίνει νέο καθαρισμό κάποιου αυτοκινήτου, ή κάλυψη κάποιας ζημιάς ή πληρωμή συμμετοχής για την ασφάλεια, με δικά σου χρήματα.

ΦΟΡΟΙ

Πρέπει να γραφτείς στα μητρώα του HMRC ως αυτοαπασχολούμενος εντός τριών μηνών από την έναρξή σου, ακόμη και αν ήδη πληρώνεις φόρο με τη διαδικασία του αυτο-προσδιορισμού (self assessment) κάθε έτος.

Ως αυτοαπασχολούμενος είσαι υπεύθυνος για την καταβολή του φόρου. Αν δεν το έχεις κάνει ήδη, ως πρώτο βήμα πρέπει να επικοινωνήσεις με το HMRC για να εγγραφείς ως αυτοαπασχολούμενος. Μπορείς να το κάνεις διαδικτυακά στη διεύθυνση: https://online.hmrc.gov.uk/shortforms/form/CWF1PT?dept-name=CWF1&sub-dept-name=&location=40&origin=http://www.hmrc.gov.uk ή καλώντας το 0845 915 4515.

Θα πρέπει να καταβάλλεις Φόρο Εισοδήματος επί των κερδών σου στο φορολογικό έτος (6 Απριλίου με 5 Μαΐου). Αυτός υπολογίζεται συμπληρώνοντας τη φορολογική φόρμα αυτο-προσδιορισμού, είτε σε έντυπή είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Ίσως απαιτηθεί η πληρωμή προστίμου αν δεν υποβάλλεις στοιχεία μέχρι την προθεσμία (31 Οκτωβρίου του έτους κατά το οποίο έληξε το φορολογικό έτος για έντυπο, 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους για ηλεκτρονική υποβολή). Αν υπάρχει φόρος αυτός θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του έτους που έπεται του φορολογικού έτους, ενώ αν καθυστερήσει η πληρωμή ίσως να απαιτηθούν πρόσθετα τέλη και τόκος.

Επίσης θα πρέπει να καταβάλλεις ασφαλιστικές εισφορές (National Insurance). Αυτές αποτελούνται από ένα σταθερό μηνιαίο ποσό συν ένα ποσό που εξαρτάται από τα κέρδη σου, και υπολογίζονται και καταβάλλονται ταυτόχρονα ως Φόρος Εισοδήματος.

Ίσως να θέλεις να καταχωρηθείς εθελοντικά για ΦΠΑ. Αυτό είναι υποχρεωτικό αν τα ετήσια έσοδά σου υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο – παρακαλούμε κοίτα το http://www.hmrc.gov.uk/vat/forms-rates/rates/rates-thresholds.htm#2 για το τρέχον όριο.

Για φορολογικούς λόγους είναι πολύ σημαντικό να τηρείς αρχείο των εσόδων και εξόδων σου και να κρατάς έγγραφα όπως εκθέσεις τραπεζικών λογαριασμών. Ίσως να θέλεις να τηρείς ένα ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό για την επιχείρησή σου ώστε να είναι ευκολότερο να εμφανίζεις ποια έσοδα και έξοδα σχετίζονται με την επαγγελματική σου δραστηριότητα. Γενικά τέτοιου είδους αρχεία πρέπει να τηρούνται για μία περίοδο 6 ετών.

Μπορεί να χρειαστείς συμβουλές από κάποιο λογιστή κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής σου δήλωσης και για πιθανές απαλλαγές και μειώσεις τις οποίες ενδεχομένως δικαιούσαι.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Είσαι υπεύθυνος για την κάλυψη έναντι διεκδικήσεων που ενδεχομένως προκύψουν από την παροχή των υπηρεσιών σου, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, οποιονδήποτε ζημιών σε οχήματα κατά τη διάρκεια των καθαρισμών.

Μπορείς να αγοράσεις ασφάλεια από την EVS σε συμφωνημένες τιμές.

Εναλλακτικά, μπορείς να αποτανθείς στον ασφαλιστή σου και να συζητήσετε απευθείας την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη και μάλιστα σε ενθαρρύνουμε να το κάνεις αυτό. Ίσως θέλεις να επικοινωνήσεις με την Todd & Cue – δες σε παρακαλούμε το www.toddcue.co.uk.

Παρακαλούμε σημείωσε ότι είσαι υπεύθυνος για την καταβολή οποιασδήποτε συμμετοχής ασφαλιστικού συμβολαίου.

ΥΛΙΚΑ

Ως αυτοαπασχολούμενος θα χρειαστεί να έχεις τα χημικά και υλικά που χρησιμοποιείς κατά την παροχή των υπηρεσιών.

Αναμένουμε να χρησιμοποιείς υλικά ποιότητας ώστε να είσαι σε θέση να παρέχεις υπηρεσίες ποιότητας στους πελάτες. Θα απαιτείται έγκριση της EVS για τα χημικά και καθαριστικά προϊόντα που χρησιμοποιείς. Μπορείς να βρεις κατάλογο με όλα τα εγκεκριμένα προϊόντα σε κάθε ένα από τους ιστοχώρους που λειτουργούμε.

Διαφορετικά, μπορείς να αγοράζεις τα υλικά και χημικά απευθείας από την EVS. 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

  • Συμβουλές για την ίδρυση επιχείρησης http://www.businessstartupsouthwest.co.uk/ 
  • Επαγγελματικές συμβουλές λογιστή (http://www.icaewfirms.co.uk/business/index.php) ή δικηγόρου (http://www.lawsociety.org.uk/choosingandusing/findasolicitor.law). 
  • Η ιστοσελίδα του HMRC για την Αυτοαπασχόληση (http://www.hmrc.gov.uk/selfemployed) περιέχει εκτενείς οδηγίες σχετικά με τα φορολογικά των αυτοαπασχολούμενων. 
  •  Το Γραφείο Συμβουλών του Πολίτη (Citizens Advice Bureau) παρέχει δωρεάν συμβουλές για ζητήματα αυτοαπασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης και μίας λίστας ελέγχου στο διαδίκτυο (http://www.adviceguide.org.uk/index/your_money/employment/self- employment_checklist.htm). Μπορείς επίσης να επισκεφθείς το τοπικό Γραφείο Συμβουλών του Πολίτη (βρες που είναι στη διεύθυνση http://www.citizensadvice.org.uk ), ή τηλεφώνησε στο 08444 111 444 (στην Αγγλία) ή 0844 477 2020 (στην Ουαλία).