Skip to: main navigation | main content | sitemap | accessibility page

Tel: 01278 760 200
myValetBay.com login

Navodila za delo kot samozaposlena oseba

UVOD

Samozaposlena oseba dela zase, ne za drugo osebo ali podjetje. 

Ce ste samozaposleni, lahko sami dolocate mesecni dohodek, kraj in cas dela, nacin dela, koliko ur boste delali in s kom boste delali. Omogoca fleksibilnost, ki zaposlenim ljudem ni dostopna.

Vendar pa s sabo prinaša tudi dolocene zahteve, s katerimi se zaposleno osebje ne sooca. Vaša odgovornost je, da izpolnite te zahteve, EVS pa je pripravil kratka navodila o samozaposlitvi, ki vam bodo pomagala prepoznati zadeve, o katerih morate premisliti. 

NADOMESTITEV

Kot samozaposlena oseba lahko sami odlocate ali boste sprejeli ponujena dela za cišcenje avtomobilov. Tako kot podjetje EVS ni zadolženo, da vam ponuja delo, tudi vi niste zadolženi ponujeno delo sprejeti. 

Prav tako vam pripada možnost, da uredite, da vam drugi pomagajo pri delu, ki ste ga sprejeli. To lahko storite kadarkoli, zelo prikladno pa je takrat, ko ste delo že sprejeli, ampak ga ne morete izvesti.  Seveda se morate s svojo zamenjavo/pomocnikom sami dogovoriti, kako si bosta razdelili placilo, ki ga EVS placa za to delo. 

PLACILO

Kot samozaposlen pogodbenik ne boste imeli dolocenega urnega ali tedenskega placila. Placali vam bomo samo zneske placila, ki se dolocijo za posamezno delo. Zato morate premisliti za kakšno ceno ste pripravljeni delati in bodite pripravljeni na pogajanja za ceno, ki bo sprejemljiva za obe stranki.

Ko dolocate/se pogajate za ceno, morate upoštevati, da kot samozaposlen pogodbenik ne boste prejeli nobenega placila za dopust ali odsotnost zaradi bolezni. Prav tako boste morali upoštevati:

  •  ostale stroške, povezane z zagotovitvijo storitve, kot so material; 
  •  stroške delovanja kot samozaposlena oseba, kot so stroški racunovodstva in zavarovanja; ter
  •  dejstvo, da boste morali sami in na lastne stroške poskrbeti za težave, kot so ponovno cišcenje avtomobila ali placilo za kakršnekoli poškodbe ali presežke zavarovalne vsote.

DAVEK

Pri HMRC se morate registrirati kot samozaposlena oseba v obdobju treh mesecev, tudi ce vsako leto placujete davke v postopku samoobdavcitve.

Kot samozaposlen posameznik ste odgovorni za placevanje davkov. Ce tega še niste storili, najprej kontaktirajte HMRC in se registrirajte kot samozaposlena oseba. To lahko storite na spletu https://online.hmrc.gov.uk/shortforms/form/CWF1PT?dept-name=CWF1&sub-dept-name=&location=40&origin=http://www.hmrc.gov.uk ali poklicete 0845 915 4515.

Placati boste morali davek na dohodek v dolocenem davcnem letu (6. april do 5. april). To se oceni tako, da vložite napoved za odmero davka za samoobdavcitev, v papirni obliki ali preko spleta. Ce napovedi za odmero davka ne vložite do roka (31. oktobra v letu ko se je koncalo davcno leto za papirne obrazce in 31. januarja naslednjega leta za elektronske obrazce) boste morali placati kazen.   Vse davcne obveznosti se placajo do 31. januarja v letu, ki sledi koncu davcnega leta. V primeru, da s placilom zamudite, se lahko zaracunajo dodatni stroški in obresti.

Prav tako boste morali placati nacionalno zavarovanje. To je sestavljeno iz fiksnih mesecnih prispevkov ter zneska, ki se izracuna glede na vaš dobicek ter se oceni in placa skupaj z davkom na dohodek.

Lahko se tudi prostovoljno registrirate za DDV. Registracija pa je obvezna, ce letni prihodek vašega podjetja preseže doloceno stopnjo – za podatke o trenutni stopnji si oglejte http://www.hmrc.gov.uk/vat/forms-rates/rates/rates-thresholds.htm#2.

Zelo pomembno je, da za davcne namene vodite porocila o svojih dohodkih in stroških in shranite dokumente kot so bancni izpiski. Smiselno bi bilo, da si ustvarite locen bancni racun za vaše podjetje, saj boste tako lažje prikazali dohodke in stroške, ki jih ima podjetje. Na splošno naj se hranijo porocila za obdobje 6 let.

Morda boste za izpolnjevanje napovedi za odmero davka in za morebitne davcne olajšave, ki so vam na voljo, potrebovali nasvet racunovodje.   

ZAVAROVANJE

Odgovorni ste, da uredite zavarovanje za kritje kakršnihkoli terjatev, ki so posledica vaših storitev, vkljucno s škodo, ki lahko nastane na avtomobilih med cišcenjem.  

Zavarovanje lahko kupite pri podjetju EVS ob dogovorjeni ceni.

Prav tako se lahko obrnete na zavarovalnega posrednika, da se neposredno dogovorite in uredite ustrezno zavarovanje, to tudi mocno priporocamo. Posrednik, ki ga prav tako lahko kontaktirate je Todd & Cue -pojdite na www.toddcue.co.uk.

Upoštevajte, da boste sami odgovorni za kakršne koli presežke katerekoli zavarovalne police.

MATERIALI

Kot samozaposlen cistilni servis boste morali sami poskrbeti za kemikalije in materiale, ki jih boste uporabljali za cišcenje. 

Za zagotovitev kakovostnih storitev, pricakujemo, da boste uporabljali kakovostne izdelke. Kemikalije in cistilna sredstva, ki jih boste uporabljali, morajo biti odobrena od podjetja EVS. Seznam vseh odobrenih izdelkov je na voljo na naših spletnih straneh.

Prav tako pa lahko materiale in kemikalije kupite pri EVS.  

DODATNI NASVETI